birey ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Topluma faydalı bireyler yetiştirmeli."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir türün kapsamı içine giren somut varlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "birey oluş" "bireyüstü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rey