bireşim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu biçimde oluşan bütün

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sentez

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe, kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-re-şim