birbirine girmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

karışmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

iplik vb. dolaşmak, çözülmeyecek duruma gelmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

birçok araç bir anda çarpışmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

kavga etmek, dövüşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir-bi-ri-ne gir-mek