bir nevi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çeşit

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Aslına bakarsanız burun, bir nevi hava filtresidir."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir ne-vi