bir lokma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok az

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Bir lokma yemeği bile yiyemedi."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir lok-ma