bir kerecik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kerelik. "(Bir kereye özgü olarak, bir defacık, bir defalık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir ke-re-cik