bir kararda bir Allah ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Gücü, büyüklüğü eksilmeyip aynı kalan yalnızca Tanrı'dır` anlamında kullanılan bir söz.


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir ka-rar-da bir Al-lah