bir karış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok kısa

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Olması gerekenden uzun

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok az


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir ka-rış