bir iki demeden veya demeye kalmadan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

duraksamadan, karşısındakine vakit bırakmadan


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir iki de-me-den veya de-me-ye kal-ma-dan