bir defacık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kerelik. "(Bir kereye özgü olarak, bir defalık, bir kerecik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir de-fa-cık