bir ağızdan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hep birlikte, beraberce, hep birden

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz, (birleşik kelime)"

İlişkili birleşik kelimeler; "hep bir ağızdan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bir a-ğız-dan