bininci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bin sayısının sıra sıfatı, sırada dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-nin-ci