bindirilmiş kuvvetler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Motorlu taşıtlara bindirilmiş asker birlikleri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bin-di-ril-miş kuv-vet-ler