bindirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bindirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bindirme gücü bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bin-di-re-bil-mek