bindiği dalı kesmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendisine gerekli ve yararlı olan şeyi farkında olmadan yararsız duruma getirmek, kendi eliyle yok etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bin-di-ği da-lı kes-mek