binbaşılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Binbaşı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Binbaşının rütbesi

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Binbaşının görevi


Hecelenişi / Hecelemesi;
bin-ba-şı-lık