ne demek?

Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Bu sayıyı gösteren 1000 ve M rakamlarının adı

On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık

Tipi / Türü;

sıfat

Pek çok, çok sayıda

Tipi / Türü;

sıfat mecaz

Kullanımı;

"En nihayet bin güçlükle ancak küçük parçalar hâlinde imha edilebilmiş."