bin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu sayıyı gösteren 1000 ve M rakamlarının adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Pek çok, çok sayıda

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "binbaşı" "binbir" "bindallı" "binkat" "bin kere" "bin kez" "bin türlü" "binyıl" "binde bir"