bilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanımak, hatırlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Sanmak, varsaymak, farz etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Sorumlu tutmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

İnanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

İşine gelmek, uygun bulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

-a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Saymak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

İlişkili birleşik kelimeler; "yolbil" "değerbilmez" "iyilikbilmez" "kadirbilmez"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-mek