ne demek?

Sırası gelince, sırası düşünce

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf eskimiş

Kökeni;

"Arapça bi'l-munāsebe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-mü-na-se-be