billursu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Billuru andıran, billura benzeyen, billur gibi, billurumsu, kristaloit

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Diyalize uğrayarak çözümlenen madde, koloit karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-lur-su