ne demek?

Billur durumuna gelmek, billur durumunda yoğunlaşmak; billurlanmak, kristalleşmek, kristallenmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-lur-laş-mak


Belirgin duruma gelmek, netlik kazanmak

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Millî Mücadele’yi bir kez daha puslar içinde, billurlaşmış olarak görür."