billurlaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Billur durumuna gelmek, billur durumunda yoğunlaşmak, kristalleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirgin duruma gelmek, netlik kazanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-lur-laş-mak