bilirkişi raporu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonunda hazırlanan rapor

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-lir-ki-şi ra-po-ru