bilir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Anlar, sayar, yapar` anlamları ile adlarla birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "bilirkişi" "değerbilir" "iyilikbilir" "kadirbilir" "tatbilir"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-lir