bilinmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilinmeyen. "(değeri belli olmayan, bilinmedik, meçhul)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-lin-mez