bilinmeyen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değeri belli olmayan, bilinmedik "(nicelik)", bilinmez, meçhul

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-lin-me-yen