bilinçsizleşebilme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilinçsizleşebilmek işi, şuursuzlaşabilme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-linç-siz-le-şe-bil-me