bilinçsiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilinci olmayan, şuursuz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendi etkinliğini eleştirmeli bir biçimde sezmeyen, şuursuz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-linç-siz