bilinçlenebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilinçlenme ihtimali veya imkânı bulunmak, şuurlanabilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-linç-le-ne-bil-mek