bilinçlendirilebilme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilinçlendirilebilmek işi, şuurlandırılabilme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-linç-len-di-ri-le-bil-me