ne demek?

Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi; şuur kaybı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kullanımı;

"Bilinç kaybının kontrolünün tehlike, korku ve ızdırap olarak tanımlanması sürpriz bir şey değildir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-li-nç kay-bı