bilinç kaybı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-linç kay-bı