bilinç dışı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilinçsizce yapılan iş ve etkinliklerin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan ruhunun, baskı altında tutulan isteklerle bunlara bağlı düşüncelerden oluşan ve bilince ulaşamayan bölümü


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-linç dı-şı