bilimsel toplantı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konulardan oluşan toplantı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-lim-sel top-lan-tı