bilimsel deneycilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her bilginin deneyle veya gözlemle doğrulanabileceğini, sınanabileceğini savunan felsefe akımı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-lim-sel de-ney-ci-lik