bilimsel düşünce ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-lim-sel dü-şün-ce