ne demek?

Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bilimsel düşünce, kuramsal-pratik bir çalışmayla deney ve gözlemlerini kavramlar hâlinde işler ve somutlar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-lim-sel dü-şün-ce