bilim kuramı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilimlerin koydukları düşünsel sorunları inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini, ilkelerini, varsayımlarını araştıran felsefe dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-lim ku-ra-mı