ne demek?

Bilişim alanında uzman kişi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Yaşanan gelişmeler doğrultusunda kentlerin geleceği bilişimci gözüyle analiz edilmiş ve öneriler sunulmuştur."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-li-şim-ci