ne demek?

Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu; bilisizlik, cahillik, malumatsızlık, cahiliyet, cehalet, cehil, vukufsuzluk

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Size korkunç bir bilgisizliğimi itiraf edeceğim."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-gi-siz-lik