bilgisayarsız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayarı olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayar olmaksızın

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-gi-sa-yar-sız