ne demek?

Bilgisayarlaşmak durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-gi-sa-yar-laş-ma