bilgisayarlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayarı olan, bilgisayarla iş gören

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayardan yararlanılarak yapılan


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-gi-sa-yar-lı