ne demek?

Bilgin olma durumu; âlimlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Kendimi derhâl nakışların güzelliğine ve masanın öteki başında epey bir bilginlikle konuyu aydınlatan ev sahibinin sözlerine kaptırdım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-gin-lik