bilgicilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-gi-ci-lik