bilgi teknolojileri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilginin toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını, herhangi bir yere iletilmesini, herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini, elektronik vb. yollarla sağlayan teknolojiler bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-gi tek-no-lo-ji-le-ri