ne demek?

Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi; veri işlem

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-gi iş-lem

Kurum ve kuruluşlarda bu işlemlerin yürütüldüğü yer