bilgi işlem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi, veri işlem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurum ve kuruluşlarda bu işlemlerin yürütüldüğü yer


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-gi iş-lem