bilgi şöleni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantı, sempozyum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-gi şö-le-ni