bilgelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilge olma durumu ve niteliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgi, hikmet

Özelliği / Tipi / Türü; "felsefe"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi, vukuf


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-ge-lik