bilezik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle altın, gümüş vb. elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halka

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Ablamın düğününde bilezik taktım."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İki borunun ucunu birleştirmeye yarayan halkaya benzer parça

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Motor pistonlarına, yağlama, soğutma, özellikle sızıntıyı önleme vb. amaçlarla yerleştirilmiş, genel olarak dökme demirden yapılmış, uçları açık ve esnek halka

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Mobilyaların ayak altlarına takılan kare, dikdörtgen, silindir, kesik koni vb. şekilli, pirinç veya nikel kaplı demirden yapılmış, iki ucu delik gereç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Kelepçe.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"

İlişkili birleşik kelimeler; "altın bilezik" "boru bileziği" "ek bileziği" "kuyu bileziği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-le-zik