biletsiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bileti olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilet kullanılmayan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilet almadan, bilet kullanmadan


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-let-siz