biletini kesmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

ölümüne karar vermek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

işine son vermek, işten uzaklaştırmak, ayırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-le-ti-ni kes-mek