bilet kesmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bileti koparıp alıcıya vermek, bilet satmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

işine son vermek, işten uzaklaştırmak, ayırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-let kes-mek